Vestlandet

Landsdelen med de flotte kystkommunene.

Vestlandet er en av Norges fem landsdeler, og består av fylkene Møre og Romsdal, Sogn- og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Landsdelen består av totalt 120 kommuner og 22 byer. De største kommunene på Vestlandet er Bergen, Stavanger, Sandnes, Ålesund og Haugesund. Rundt en fjerdedel av Norges befolkning bor innenfor landsdelen, som utgjør 18,1 prosent av arealet i Fastlands-Norge. Naturen varierer fra høye fjellområder i øst til fjorder langs kysten.

De fleste byene ligger ved kysten. Det er også her innbyggertallene er høyest. Landskapet kjennetegnes av en fjellkjede, som oppsto for 425 millioner år siden, da Norge kolliderte med Grønland. Nord for Stavanger er landskapet preget av flere store fjorder. Den dypeste og lengste fjorden er Sognefjorden, som er 1.300 meter dyp og 200 km lang. Fjellene reiser seg over 2.000 meter over havet.

Bergen: Regntung handelsby

Bergen er Vestlandets største by og kommune med sine rundt 280.000 innbyggere, og fram til 1314 var Bergen hele Norgesveldets hovedstad. Byen var eksporthavn for både Vestlandet og Nord-Norge i flere århundrer. Mellom 1350 og 1750 var byen en del av Hansaforbundet. Fra 1831 til 1972 var Bergen et eget fylke, fram til byen ble en del av Hordaland. Bergen er i dag Norges nest største by etter Oslo.

Bergen er omgitt av «De syv fjell», og byen ble grunnlagt av Olav Kyrre i 1070 ved navnet Bjørgvin, som betyr «den grønne engen mellom fjellene». Bergen er kjent for mye regn, og har i snitt 213 døgn med nedbør i året. Bergen er også sentrum for maritime og petroleumsrelaterte forskningsmiljøer og næringsklynger. Flyplassen er en av Nordens mest trafikkerte, og havnen en av Europas travleste.

Stavanger: Oljehovedstad og matby

Stavanger er en kommune og by i Rogaland. Byen er Norges fjerde største bykommune med sine ca. 133.000 innbyggere, Norges tettest befolkede kommune og en av Norges eldste byer. Stavanger ligger på Nord-Jæren, og sammen med Sandnes, Sola og Randaberg utgjør Stavangerregionen landets tredje største byområde med hele 243.000 innbyggere. Bydannelsen av kommunen startet med bebyggelse langs Vågen og innerst ved Domkirken, som trolig ble påbegynt rundt år 1100.

Stavanger regnes gjerne som Norges oljehovedstad og energihovedstaden i Europa. Blant annet arrangeres en av verdens største olje- og energimesser, ONS, i Stavanger annen hvert år. Hver sommer arrangeres også Gladmatfestivalen i sentrum av byen. Ellers er Stavanger kjent for monumentet «sverd i fjell». Dette er tre store sverd som står i berget i Hafrsfjord, til minne om slaget i 872, da Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike.

Sandnes: Sykkelbyen

Sandnes er med sine 76.000 innbyggere den syvende største byen og åttende største kommunen i Norge. Byen ligger lengst nord i Jæren i Rogaland, og var opprinnelig mest kjent for sin leirproduksjon og pottemakerindustri. I dag er Sandnes mer kjent for blant annet sykler og garn, mens næringslivet i stor grad preges av petroleumsvirksomheten, slik som i Stavanger. Sandnes er også målet for Nordsjørittet, og regnes som Norges sykkelby.

Hver sommer arrangeres Blinkfestivalen i sentrum av byen. Da møtes verdenseliten på ski og skiskyting, og går på rulleski i en løype som lages til hvert år. Sandnes huser også Vitenfabrikken, som er en del av Jærmuseet. Museet formidler blant annet kunnskap om naturvitenskap og teknologi gjennom mange forskjellige utstillinger. Kommunen er Rogalands tredje største landbrukskommune, og bosetningen i kommunen kan spores 6.000-7.000 år tilbake i tid.

Ålesund: Jugendstil og eksportby

Ålesund er en kommune i Møre og Romsdal, og ble opprettet som et formannskapsdistrikt i 1837. Etter en bybrann i 1904 ble byen gjenreist i jugendstil. Kommunen omfatter Ålesund by og store deler av tidligere Borgund kommune. Innbyggertallet er på ca. 47.000. Kommunen ligger ytterst ved fjordene på Sunnmøre, og er et knutepunkt for regionen. Næringslivet består mye av eksport. I 2020 blir Ålesund sammenslått med Sandøy, Haram, Ørskog og Skodje.

Haugesund: Sildebyen

Haugesund er en by og en kommune som ligger nord i Rogaland fylke. Kommunen ble skilt ut fra Torvastad i 1854, og grenser til både Tysvær, Karmøy og Sveio. Haugesund har et innbyggertall på ca. 37.000. Haugesund er regionsenter for Haugalandet og Sveio og Etne i Sunnhordland. Haugesund er en relativ ung by, som vokste fram fra midten av 1800-tallet, som følge av rike forekomster av sild i havområdene utenfor byen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *